Sunday, 14 December 2014

DME ORDER-11/11/2014

2008 பேட்சை சேர்ந்த செவிலிய சகோதரிகளுக்கு 11/11/2014 அன்று நடந்த பணி நிரந்தர கவுன்சிலிங்கில் DME SIDE பணி இடங்களை தேர்வு செய்த சகோதரிகளுக்கு APPOINTMENT ORDER அனைத்து இயக்குனர் அலுவலகங்களுக்கும் அனுப்பபட்டு உள்ளது.
 
வாழ்த்துகளுடன் தொகுப்பூதிய செவிலியர்கள்
 
 
  


 

No comments:

Post a Comment

தங்களது கருத்துக்களை இங்கு தவறாமல் பதிவு செய்யவும்.